logo
UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
FILIALA MUREŞ
HU RO
 
 
Numele:
Adresă email:

 
Maghiarii din România reprezintă una dintre cele mai numeroase minorităţi etnice din Europa. Conform datelor oficiale ale recensământului din 2002, 1.431.807 persoane, 6,6% din populaţia României, s-au declarat a fi de etnie maghiară. Datele aceluiaşi recensământ indică faptul că majoritatea maghiarimii (98%) aparţine religiei vestice.

După înlăturarea dictaturii comuniste, la data de 25 decembrie 1989 s-a înfiinţat Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR.) care s-a angajat în apărarea şi reprezentarea intereselor comunităţii maghiare din România.

În prezent, conform principiului pluralismului intern, U.D.M.R. are în componenţă organizaţii teritoriale, platforme bazate pe ideologii diverse, respectiv organizaţii associate. Membrii asociaţi sunt grupări sociale, ştiinţifice, culturale, profesionale şi de tineret.

Funcţionarea Uniunii se bazează pe principiului autoadministrării interne, separând sferele decizionale, executive şi de control.

Organul decizional suprem al Uniunii este Congresul. În perioada dintre două Congrese, organele de conducere ale Uniunii sunt: Consiliul Reprezentanţilor Unionali (C.R.U.), Consiliul Permanent al Uniunii (CPU), respectiv Prezidiul Uniunii (P.U.).

Organul de execuţie al Uniunii este Secretariatul General, responsabil cu implementarea hotărârilor adoptate de Congres, CRU, CPU, respectiv Prezidiul Uniunii. În acest scop adoptă decizii conform propriilor atribuţii.

Organele consultative ale Uniunii sunt: Consiliul Consultativ al Preşedinţilor Teritoriali (în continuare: C.C.P.T.), Consiliul Consultativ al Platformelor (în continuare: C.C.P.), respectiv Consiliul Primarilor şi Consilierilor Uniunii (în continuare C.P.C.U.).

Sarcina controlului cu privire la activitatea din cadrul UDMR revine Comisiei de Supraveghere a Statutului (în continuare C.S.S.U.), Comisiei de Cenzori (în continuare: C.C.U.) şi Comisiei de Etică şi de Disciplină a Uniunii (în continuare C.E.D.U.).

Datorită rezultatelor obţinute la alegerile din anii 1990, 1992, 1996, 2000, 2004 şi 2008, respectiv a activităţii de succes din cadrul administraţiilor locale, din Parlament, respectiv din structurile guvernamentale, UDMR a devenit un factor important, de neocolit în viaţa politică a României.
Încă de la înfiinţarea sa, UDMR şi-a asumat cauza integrării României în structurile Uniunii Europene, respectiv euro-atlantice, contribuind prin rolul său politic atât la devenirea ţării noastre ca membră a NATO, cât şi la procesul de aderare la Uniunea Europeană. din 1 ianuarie 2007

Respectând condiţiile post-aderării la UE, cel de al 8-lea Congres al Uniunii din luna martie 2007, a adoptat un nou statut al cărui scop principal a fost ca maghiarimea din România să devină o câştigătoare a procesului de integrare în UE.
UDMR şi-a asumat în mod consecvent respectarea scopului, subordonând acestui principiu priorităţile sale, reprezentarea maghiarimii din Parlament, efortul depus în interesul afirmării intereselor comunităţii. Acelaşi lucru îl dovedesc şi documentele adoptate la congresele ulterioare din 2009 la Cluj, iar apoi în 2011 la Oradea.

Una dintre hotărârile importante ale Congresului al 9-lea de la Cluj, se intitulează: „Uniunea noastră, Europa noastră”. Acesta subliniază următoarele: Uniunea Europeană a viitorului apropiat – Uniunea noastră – este o Europă a regiunilor şi comunităţilor, ce reprezintă interesele cetăţenilor, al comunităţilor şi regiunilor, respectiv al statelor membre în lume.

Congresul din luna februarie 2011 a adoptat un nou document în care Uniunea reformulează importanţa validării intereselor minorităţilor naţionale. Hotărârea cu titlul Apărarea comunităţilor naţionale să fie o politică de nivel european! , întăreşte, printre altele, ideea necesităţii reglementării juridice a statutului minorităţilor naţionale din cadrul Uniunii Europene, accentuează importanţa păstrării şi lărgirii drepturilor obţinute, respectiv declararea limbii maghiare ca limbă oficială la nivel regional şi introducerea reală a multilingvismului.

Uniunea Democrată Maghiară din România este membră a Partidului Popular European (PPE), al Uniunii Federale a Comunităţilor Etnice Europene (FUEN), respectiv a Organizaţiei Naţiunilor şi Popoarelor Nereprezentate (UNPO).Uniunea Democrată Maghiară din România este membră a Partidului Popular European (PPE), al Uniunii Federale a Comunităţilor Etnice Europene (FUEN), respectiv a Organizaţiei Naţiunilor şi Popoarelor Nereprezentate (UNPO). Uniunea Democrată Maghiară din România este membră a Partidului Popular European (PPE), al Uniunii Federale a Comunităţilor Etnice Europene (FUEN), respectiv a Organizaţiei Naţiunilor şi Popoarelor Nereprezentate (UNPO).
 
   
|
|
|
|
|
|